วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ประวัติโรงเรียนทหารสรรพาวุธ